Kiemelt kiegészítő ajánlataink: TV Mobil Otthon Konyha Autó Lemezjátszó

Védőlakk spray 200ml CRC Kontakt Chemie EMV 35

Gyártó: CRC Kontakt Chemie

Garancia: 2 év

Rendelési szám: 813893

Rendelhető > 5-7 munkanap

A külföldről érkező termékek a határzárak miatt 2-3 napot csúszhatnak
Mennyiség: 200 ml / db

13 990 Ft

(Egységár: 69 950 Ft/l)

db


EMV 35 réz-vezetőlakk

Nagy vezetőképességű árnyékolólakk műanyagfelületekhez. Az EMV 35 műanyagfelületek elektromágneses árnyékolásához használható. Felhasználás: EMV-házárnyékoló elektronikai prototípusokhoz és kisebb sorozatokhoz, irodai berendezések, mérőkészülékek és szórakoztatóelektronikai berendezések utólagos árnyékolásához.

Műszaki adatok:
Biztonsági intézkedések EU/R mondatok: R 36: Szemizgató hatású.,R66: Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.,R 67: Gőzei álmosságot vagy szédülést okozhatnak.,R 52/53 : Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. · Biztonsági tudnivalók / H mondatok: H 222: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.,H 229 : A tartály nyomás alatt van: Hő hatására széthasadhat.,H 302: Lenyelve ártalmas.,H 315: Bőrirritáló hatású.,H 319: Súlyos szemirritációt okoz.,H 336: Álmosságot és szédülést okozhat.,H 412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. · Biztonsági tudnivalók / P mondatok: P102: A termék nem juthat gyerekek kezébe.,P 210: Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.,P211: Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.,P251: Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki illetve ne égesse el, még használat után sem.,P 261: Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.,P271: Csak a szabadban, vagy jól szellőztetett helyiségben alkalmazza.,P410+412: Napfénytõl védendõ. Nem érheti 50 °C hõmérsékletet meghaladó hőbehatás.,P 501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: … · Biztonsági tudnivalók, GHS: GHS02: Gyúlékony,GHS07: Irritáló · Biztonsági tudnivalók, veszélyek: F+: Fokozottan tűzveszélyes · EG Qualifier 1: F+: tűzveszélyes · Tartalom: 200 ml · Ápolószer típus: Árnyékoló lakk · Óvintézkedésre vonatkozó EU/S mondatok: S 2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.,S 16: Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás.,S 23: Gas / Rauch / Dampf / Aerosol nicht einatmen (S 23)A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a gyártó határozza meg).,S35: Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.,S 51: Csak jól szellőztetett helyen használható.