Kontaktspray, WL 400 ML

Gyártó: CRC Kontakt Chemie

Garancia: 2 év

Rendelési szám: 823990

Rendelhető > 5-7 munkanap

Mennyiség: 400 ml / db

4 290 Ft

(Egységár: 10 725 Ft/l)

db


KONTAKT WL Elektronika mosás

Univerzális oldószer
Az anyagokkal jól összefér
Gyorsan elpárolog
Maradvány mentesen

Az egész elektronika porlasztásos mosása. Univerzális oldószer elektromos készülékek, motorok és finommechanikai hajtóművek tisztítására és zsírtalanítására. Tisztítja az áramköri lapokat és érintkezőket. Kapcsolószekrények, keverőpultok, és burkolatok porlasztásos lemosására. Eltávolítja a szennyeződések széles körét, olajat, zsírt, nikotint, kormot vagy limonádé maradványokat. Jól összefér az elektronikában használt anyagokkal. Gyorsan és maradványmentesen elpárolog.

Műszaki adatok:
Biztonsági intézkedések EU/R mondatok: R 36/38: Szem- és bőrizgató hatású.,R 67: Gőzei álmosságot vagy szédülést okozhatnak.,R 52/53 : Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. · Biztonsági tudnivalók / H mondatok: H 222: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.,H 229 : A tartály nyomás alatt van: Hő hatására széthasadhat.,H 315: Bőrirritáló hatású.,H 319: Súlyos szemirritációt okoz.,H 336: Álmosságot és szédülést okozhat.,H 412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. · Biztonsági tudnivalók / P mondatok: P102: A termék nem juthat gyerekek kezébe.,P 210: Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.,P211: Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.,P251: Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki illetve ne égesse el, még használat után sem.,P 261: Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.,P271: Csak a szabadban, vagy jól szellőztetett helyiségben alkalmazza.,P410+412: Napfénytõl védendõ. Nem érheti 50 °C hõmérsékletet meghaladó hőbehatás.,P 501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: … · Biztonsági tudnivalók, GHS: GHS02: Gyúlékony,GHS07: Irritáló · Biztonsági tudnivalók, veszélyek: F: Tűzveszélyes · EG Qualifier 1: F: kissé tűzveszélyes · Tartalom: 400 ml · Ápolószer típus: Kontakttisztítő · Óvintézkedésre vonatkozó EU/S mondatok: S 2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.,S 16: Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás.,S 23: Gas / Rauch / Dampf / Aerosol nicht einatmen (S 23)A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a gyártó határozza meg).,S35: Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.,S 51: Csak jól szellőztetett helyen használható.