Szigetelő spray, 72/200 ML

Gyártó: CRC Kontakt Chemie

Garancia: 2 év

Rendelési szám: 813648

Rendelhető > 3-5 munkanap

Mennyiség: 200 ml / db

5 490 Ft

(Egységár: 27 450 Ft/l)

db


ISOLIER 72 Szilikonolaj spray

Jó szigetelő
Igen kiadós

Szilikonolaj magas hatóanyag tartalommal. Jól szigetel, igen kiadós. Kiválóan alkalmas kis trafóknál és tekercseknél a szigetelési hibák elhárítására. Ezen kívül egy vékony, vízálló síkosító- és kenőfilmet képez érzékeny műanyagból készült finommechanikai alkatrészeken. Hatékony leválasztó szer műanyagok, lakkok és ragasztók esetében.

Műszaki adatok:
Biztonsági tudnivalók / H mondatok: H 222: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.,H 229 : A tartály nyomás alatt van: Hő hatására széthasadhat.,H 315: Bőrirritáló hatású.,H 336: Álmosságot és szédülést okozhat.,H 411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. · Biztonsági tudnivalók / P mondatok: P102: A termék nem juthat gyerekek kezébe.,P 210: Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.,P211: Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.,P251: Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki illetve ne égesse el, még használat után sem.,P 261: Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.,P271: Csak a szabadban, vagy jól szellőztetett helyiségben alkalmazza.,P410+412: Napfénytõl védendõ. Nem érheti 50 °C hõmérsékletet meghaladó hőbehatás.,null · Biztonsági tudnivalók, GHS: GHS02: Gyúlékony,GHS07: Irritáló,GHS09: Környezetre ártalmas · Signifier (hazardous material): Veszély · Tartalom: 200 ml