Kiemelt kiegészítő ajánlataink: TV Mobil Otthon Konyha Autó Lemezjátszó

Flux folyasztószer adagoló stift FL88 Fluxi Inhalt 10 ml F-SW 34 Edsyn

Gyártó: Edsyn

Garancia: 2 év

Rendelési szám: 828718

Gyors szállítás > 1-3 nap

Mennyiség: 1 db

3 990 Ft

(Egységár: 3 990 Ft/db)

db


Folyasztószerek, forrasztást segítő anyagok

Folyasztószer adagoló, No Clean

Megkönnyíti a szennyezett vezetőfelületek forrasztását
Ideális gyors javítási munkákhoz
Nem korrodáló
Pontos folyasztószer felvitel az adagoló csúcsnak köszönhetően

Folyasztószer adagoló, amely szennyezett vezetőfelületek és alkatrészek forrasztását könnyíti meg. Különösen alkalmas gyors javításokhoz nyomtatott lapokon, finom rajzolatú és SMD-forrasztásoknál. A folyasztószert célzottan és pontosan egy filctollhoz hasonló hegyen keresztül kell felvinni a forrasztandó pontra. A folyamatos folyasztószer-felvitelt speciális nyomó-adagoló biztosítja.

Jellemzők:
Nem korrodáló · DIN EN 29454-1/2.2.3.A · szilárdanyag tartalom: 2,5 % - típus X33S-07i 2,7 % - típus X32-10i 3 % - típus FL88 Fluxi.

Műszaki adatok:
Biztonsági tudnivalók / EUH: EUH 208: -t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. · Biztonsági tudnivalók / H mondatok: H 225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.,H 319: Súlyos szemirritációt okoz.,H 336: Álmosságot és szédülést okozhat. · Biztonsági tudnivalók / P mondatok: P 210: Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.,P 233: Az edény szorosan lezárva tartandó.,P 241: Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító/…/berendezés használandó.,P 242: Szikramentes eszközök használandók.,P 243: Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.,P 261: Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.,P271: Csak a szabadban, vagy jól szellőztetett helyiségben alkalmazza.,P 280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.,P303+P361+P353: Ha bőrre (vagy hajra kerül): Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.,P 304+340: Belélegzés esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.,P 312: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.,P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Néhány percig folyó vízzel óvatosan öblítse ki. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.,P337 + P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.,P 370+378: Tűz esetén: Az oltáshoz … használandó.,P 235: Hűvos helyen tartandó.,P 403 + 233: Az edény szorosan lezárva jól szellőző helyen tárolandó. ,P 405: Elzárva tárolandó.,P 501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: … · Biztonsági tudnivalók, GHS: GHS07: Irritáló,GHS02: Gyúlékony · Folyasztószer típus: F-SW 34 · Tartalom: 10 ml · Tartozék típus: Folyasztószer stift

Folyasztószer adagoló, amely szennyezett vezetőfelületek és alkatrészek forrasztását könnyíti meg. Különösen alkalmas gyors javításokhoz nyomtatott lapokon, finom rajzolatú és SMD-forrasztásoknál. A folyasztószert célzottan és pontosan egy filctollhoz hasonló hegyen keresztül kell felvinni a forrasztandó pontra. A folyamatos folyasztószer-felvitelt speciális nyomó-adagoló biztosítja.

Jellemzők
Nem korrodáló
DIN EN 29454-1/2.2.3.A
szilárdanyag tartalom: 2,5 % - típus X33S-07i; 2,7 % - típus X32-10i; 3 % - típus FL88 Fluxi.

Műszaki adatok
Folyasztószer típus: F-SW 34
Tartalom: 10 ml

Kapcsolódó blogbejegyzés
http://blog.electronic.hu/forrasztas_kezdoknek

A termékhez vásárolták még