Wick Levegőpárásító Utántöltő csomag

Gyártó: Wick

Garancia: 2 év

Rendelési szám: 1644377

Rendelhető > 3-5 munkanap

5 490 Ft

db


Ventilátorok és hősugárzók > Levegőpárásítók

Műszaki adatok: Biztonsági tudnivalók / H mondatok: H 315: Bőrirritáló hatású., H 317: Allergiás bőrreakciót válthat ki., H 319: Súlyos szemirritációt okoz., H 411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. · Biztonsági tudnivalók / P mondatok: P102: A termék nem juthat gyerekek kezébe., P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását., P 302+352: Ha bőrre kerül: Bő szappanos vízzel le kell mosni., P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Néhány percig folyó vízzel óvatosan öblítse ki. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása., P 333+313: Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni. · Biztonsági tudnivalók, GHS: GHS07: Irritáló, GHS09: Környezetre ártalmas · Jelölő szó (veszélyes anyag): Figyelem · Tartozék típus (levegőminőség javító): Utántöltő csomag · Termék típus: Levegőpárásító